משלוחים וביטולים

אספקה והובלת המוצרים

 1. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפייפאל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 2. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.
 3. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 3 ימי עסקים הנספרים מהיום שלאחר יום אישור העסקה בפועל, אם נשלח באמצעות שליח והמוצר נמצא במלאי.
 4. מוצרים מקטגוריית תמונות מיוצרים לפי הזמנה וזמן האספקה שלהם הוא עד 7 ימי עסקים הנספרים מהיום שלאחר יום אישור העסקה בפועל.
 5. לא ניתן לבצע הזמנה עבור מוצרים שאינם במלאי, אך ניתן להשאיר פרטים ולדבר עם הנהלת האתר לבדוק האם ניתן להזמין את המוצר מהיצרן ולקבל הערכת זמן למשלוח.
 6. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 7. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
 8. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 9. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
 10. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים.
 11. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יתווסף למזמין תשלום של דמי משלוח בסך: 39 ש"ח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה והוא מתבצע ע"י שליח עד הבית/מקום העבודה, אלא אם כן צויין אחרת. ישנה אפשרות לאיסוף עצמי ללא עלות אספקה.
 12. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון הפייפאל. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.

האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:

 1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון  נגיפים, שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
 2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
 3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 4. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).
 5. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 6. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

ביטול רכישה מצד המזמין

המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

 1. ביטול/החלפה ייעשו אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל [email protected]
 2. ביטול/החלפה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 3. ביטול/החלפה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית.
 4. לאחר קבלת הודעת הביטול/החלפה, נציג מטעם החברה ייצור קשר טלפוני עם הלקוח לבירור
 5. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

תהליך החלפה:

 1. לקוח יפנה בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל [email protected] ויבקש לשוחח עם נציג.
 2. נציג מטעם נורדי ייצור קשר עם הלקוח בתוך 2 ימי עסקים ותתקיים שיחה טלפונית בה תתברר סיבת הדרישה להחלפה.
 3. במקרה בו המוצר הגיע תקול/פגום, לא יצטרך הלקוח לשלם דמי משלוח על ההחלפה ונורדי מתחייבת להגיע לבית הלקוח, לקחת את המוצר הפגום ולהחליפו במוצר תקין.
 4. במקרה בו הלקוח אינו מרוצה מהמוצר מכל סיבה שאינה מוצר פגום והוא מעוניין להחליפו, חברת נורדי תבצע את ההחלפה בעלות כוללת של 35 ש"ח. במעמד ההחלפה יש לבחור מוצר אחר מהאתר.
 5. במקרה ויתאפשר, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת נורדי, תוכל להתבצע החלפה ללא עלות דמי משלוח. זאת במידה ואחד מסוכני השטח של נורדי יהיו באזור על מנת לבצע את ההחלפה.

תהליך הביטול וההחזרה:

 1. לקוח יפנה בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל [email protected] ויבקש לשוחח עם נציג.
 2. נציג מטעם נורדי ייצור קשר עם הלקוח בתוך 2 ימי עסקים ותתקיים שיחה טלפונית בה תתברר סיבת הדרישה לביטול.
 3. במקרה בו המוצר הגיע תקול/פגום, נורדי מתחייבת להגיע לבית הלקוח, לקחת את המוצר הפגום ולהחזיר את מלוא הסכום על הרכישה, כולל דמי המשלוח.
 4. במקרה בו הלקוח אינו מרוצה מהמוצר מכל סיבה שאינה מוצר פגום והוא מעוניין להחזיר אותו, חברת נורדי תאסוף את המוצר, הלקוח יזוכה על המוצר אך לא יזוכה על דמי המשלוח.
 5. במקרה ויתאפשר, ולפי דעתה הבלעדי של חברת נורדי, תוכל להתבצע החזרת מוצר ללא עלות דמי משלוח נוספים. זאת במידה ואחד מסוכני השטח של נורדי יהיו באזור על מנת לבצע את ההחזרה.

ביטול רכישה מצד החברה

 1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 3. למעט השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.